Jeg tar imot barn, ungdom og voksne
(par og familier)

Vi mennesker kan oppleve kriser, samlivsbrudd, familievansker, bli lei oss og deprimert, kjenne på angst eller andre vanskelige følelser. Hvis de vonde følelsene og uheldige reaksjonsmønstrene tar overhånd, varer over tid eller hindrer en i å leve slik vi ønsker, kan det være nyttig å oppsøke psykolog.
Gjennom behandling kan du få en større forståelse for hvordan følelser, tanker og handlinger kan bidra til uheldige mønstre, og hvordan en kan bli bedre til å forstå og regulere disse. Dette kan igjen gi en opplevelse av indre frihet, økt trygghet og bedre selvfølelse.

Her er eksempler på vansker eller lidelser en kan ta kontakt for
(listen er bare eksempler og ikke utfyllende, ta endelig kontakt om det er annet også):


Depresjon, sorg og tristhet
Angst; ulike angsttilstander, bl.a. helseangst, fobier, tvang, uro, nervøsitet og bekymringer.
Problemer knyttet til kropp og selvfølelse.
Opplevde traumer og dramatiske hendelser
Når data- eller pengespill har fått for stor plass i livet
Selvskading og annen selvdestruktiv atferd
Bekymring for barn eller partner som sliter
Sliten, utbrent
Livskrise, tap eller sorg
Relasjonsvansker: (eks. par/ kjæreste/ ekteskapsproblematikk, familie/ venneproblematikk el. andre relasjoner)
Helsebekymringer
Ulike spiseforstyrrelser
Identitetsproblematikk
Skole/studie/arbeidsrelaterte vansker (eks. faglige, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker)
Utredning ifht. mistanke om ADHD
Tilpasningsforstyrrelser i barne- og ungdomsalder

Videre tilbyr jeg:

Utarbeidelse av psykolograpport for adopsjon
Veiledning til familier med fosterbarn og adoptivbarn, og generell foreldreveiledning
Veiledning til annet helsepersonell
Veiledning til psykologer under spesialisering
Veiledning/coaching i forhold til egenutvikling, arbeids- og studievansker.
Psykolograpport for søknad om voldsofferersttning