Psykologspesialist i Bergen
Privat praksis, kort ventetid, trenger ikke henvisning.

Jeg har ferie nå fram til 1 august. Ta gjerne kontakt i ferietiden, legg beskjed om hva du ønsker, så finner jeg tid fra 1.8 og utover.

Trenger du noen å snakke med?

Jeg tar imot ungdom og voksne

Sliter du med den psykiske helsen din? Trenger du hjelp til å komme videre i en vanskelig livssituasjon, eller veiledning og råd for selv å kunne støtte nære gjennom en vanskelig periode?

Sliter du med den psykiske helsen din?
Trenger du noen å snakke med for å komme videre i en vanskelig livssituasjon?
Har du behov for veiledning og råd for selv å kunne støtte nære gjennom en vanskelig periode?

Jeg tar imot barn, ungdom og voksne, og tilbyr en profesjonell og løsningsorientert tilnærming og behandling av ulike psykiske vansker og utfordringer. Dette kan også være foreldre som er bekymret for barna sine eller sin foreldrerolle for dem.
Jeg veileder/coacher også i forhold til egenutvikling, arbeids- og studievansker. Jeg tilbyr også konsultasjoner på nett.


Enten du ønsker en kort tids behandling/ veiledning, behandling som går over lengre tid eller hjelp i en krisesituasjon, er jeg opptatt av å legge til rette for et godt faglig forankret terapeutisk arbeid som kan hjelpe deg å få det bedre.

Jeg har arbeidet som psykolog i 29 år og har ervervet bred erfaring i å arbeide med mennesker med ulike typer problemer, livsvansker og psykiske lidelser. Jeg har utredet og behandlet et bredt spekter av psykiske vansker og diagnoser. Jeg har mange års erfaring fra kommune- og spesialisthelsetjenesten og de siste 12 årene også fra privat psykolog praksis.

Ta kontakt for å få time